wpe6d24246.png
wp75569853.png

© 2008 Gebr. Vanhoutte BVBA

 


wpe7ee864f.png
wp6cf01670.png
wp0a962e68.png
wp136fa062.png
wp13444f92.gif
wpd71b4772_0f.jpg
wp773b6fde_0f.jpg
wpd34e2c5c_0f.jpg
Onze studiediensten op uw maat

Het ontwerpproces hebben wij in 5 delen opgesplitst, u kan zelf kiezen in welke mate u beroep wil doen op onze studiediensten.

1. Creatieve planning, schetsontwerp en globale raming

Na een verkennend gesprek gaan we aan de slag met uw tuin en uw wensen.
We  maken een schetsontwerp, waaronder wordt verstaan het maken van plannen en schetsen voldoende om u een voorstelling te geven van de ontworpen aanleg en met een voorlopige raming van de aanlegkosten. Het ontwerp wordt samen met materiaalkeuze besproken en na een grondige evaluatie waar nodig aangepast en afgewerkt.
Onze tarieven voor  creatieve planning berekenen wij  op basis van de oppervlakte van het terrein(*) waarvan de aanleg en de opbraak is voorzien. Deze richtprijzen kunnen in min of meer worden aangepast afhankelijk van de situatie en het eisenpakket.

* Bij open en halfopen bebouwing inclusief woning, bij gesloten bebouwing exclusief woning.

2. Ontwerpplannen en beknopt bestek.

Een tweede fase is het maken van het definitief ontwerp, het uitwerken van het voorlopige ontwerp zodanig dat het als grondslag kan dienen voor het beplantingsplan en de werktekeningen. Het opmaken van een beknopt bestek zodanig dat het kan dienen als grondslag voor een gedetailleerde kostenraming of offerte.

3. Beplantingsplannen en lijsten.

Een heel belangrijk onderdeel van het ontwerpproces is het maken van de beplantingsplannen en lijsten die nodig zijn voor de uitvoering van de beplanting volgens het voorop gestelde eindresultaat. Wij geven u een motivatie bij onze plantenkeuze en ook voldoende toelichting, zodat u zich een beeld kunt vormen van het vooropgestelde resultaat.


4.Technische uitvoeringsplannen en werktekeningen.

In deze fase maken we de technische uitvoeringsplannen en werktekeningen, die voor de uitvoering van het werk nodig zijn.


5. Bestek dienende voor offerteaanvraag.

Indien u van diverse aannemers een vergelijkbare offerte wenst is een lastenkohier nodig. Hierin omschrijven we nauwkeurig het uit te voeren werk, de omstandigheden waaronder dit moet gebeuren en welke materialen dienen gebruikt te worden en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Het honorarium voor planfazen 2, 3, 4 en 5 wordt berekend op basis van het totaalbedrag van de aanlegkosten. U kan ons vrijblijvend contacteren voor meer info, een algemene richtprijs of een offerte op maat