wpe6d24246.png
wp75569853.png

© 2008 Gebr. Vanhoutte BVBA

 


wpe7ee864f.png
wp6cf01670.png
wp0a962e68.png
wp136fa062.png
wp13444f92.gif
wp3d99a916_0f.jpg
wpbc646d1d_0f.jpg
wp8d6c5211_0f.jpg

Bedrijfstuinen & gemeenschappelijk groen.

 

Bedrijfsgebouwen en hun omgeving zijn meer dan een visitekaartje, ze geven iedere bezoeker en voorbijganger een eerste indruk.

Niet enkel bij bedrijven ook bij verkavelingen, flatgebouwen en meergezins woningen zijn presentatie, functionaliteit en lage beheerskosten van het allergrootste belang.

 

Hedendaags en up-to-date.

 

De techniek staat niet stil en in een steeds hoger tempo komen nieuwigheden op de markt die ons in staat stellen financieel interessante  en onderhoudsvriendelijke projecten voor te stellen.

Bovendien moeten bedrijfsterreinen vaak aan bepaalde regels voldoen, verplichte groenzones, streekeigen soorten, verhardingen die waterinfiltratie toelaten, ecologisch verantwoorde materialen enz…

 

Steeds vaker worden er intensieve en extensieve daktuinen ontworpen en gerealiseerd. Diverse premie’s maken groendaken naast ecologisch ook financieel interessant.

Materiaalkennis en continue technische bijscholing dragen wij hoog in het vaandel.

 

Vorm volgt functie.

 

Met een  efficiënte indeling van inkom, parking, los- en laadzones creëren wij een vlotte verkeersdoorstroming en toegang tot de gebouwen en woningen.

 

Lage onderhoudskosten.

 

De juiste keuze van materialen voor verhardingen, onderhoudsvriendelijk plantsoenen, low maintenance grassoorten. Voor bedrijfstuinen en gemeenschappelijk groen geldt één gouden regel, het jaar door netjes en aantrekkelijk met een minimum aan onderhoud en een maximale spreiding ervan. Evenwicht, goede plantenkeuze en gebruik van technische hulpmiddelen zijn hier onmisbaar.